Græsarmering

Græsarmering bruges som en smart belægning der gør muligt for biler at køre op til huset uden opkørte indkørsler. Du kan også bruge græsarmering til at skabe en parkeringsplads, som underlag på en campingplads eller på en sti. Du kan vælge mellem forskellige former for armering i enten plast eller beton. Beton er billigere og mere solidt, men det kræver selvfølgelig lidt mere arbejde at lægge og er at foretrække steder med større belastning som indkørsler og parkeringspladser. Plastikarmering kan lægges direkte ovenpå en eksisterende græsplæne, men holder ikke lige godt.

Beton 21x21x7,5 cm

Beton 20x20x10 cm

Guide til græsarmering

Skal du anlægge en parkeringsplads, en indkørsel eller en brandvej, er det oplagt, at du skaber den med græsarmering. Græsarmering er en belægning af beton eller plastik, der kan holde til, at der kører store køretøjer på den.

I hullerne i armeringen vokser græs, hvilket giver den et naturligt look og gør det nemmere at lede vandet væk. En parkeringsplads med græsarmering har derfor ikke brug for at være kloakeret, fordi belægningen så hurtigt leder vandet væk.

Det er også en fordel for klimaet, da regnvandet i kloakken bliver blandet sammen med beskidt vand, der skal renses. Gennem græsarmeringen kan det sive ned i jorden på naturlig vis. Når der i perioder kommer til at falde mere regn, så er det et mindre problemer, når græsarmering bruges. Når regnen fra jeres parkeringsarealer ikke ryger i kloakken, bliver de dermed mindre belastede.

Beton 30x30x9cm

Beton 30x30x9cm

Beton 30x30x8cm

Beton 24x24x8cm

Plastik 58,6x38,6x3,8

Plastik 50x39x4,5

Plastik Eco 33x33x0,5

Plastik 50x39x4,5

Hvor kan jeg købe græsarmerings moduler?

Wattoo har et stort udvalg af forskellige ting. bl.a. også græsarmeringsmoduler i plast som er lette at lægge

Grat har et stort udvalg inde for en masse sten og jordrelateret materiale. De har bl.a. også flere græsarmeringsmoduler

FC-Beton har et stort speciale i beton, og beton-græsarmering. De har et gigantisk udvalg af beton til græsarmering 

Til det store gør-det-selv projekt

Plastik Eco 33x33x0,5cm

Plastik Eco til 1,33m²

Plastik Eco til 57,19m²

Hvilken form for græsarmering er billigst?

Du kan overordnet vælge mellem to forskellige former for græsarmering: plast og beton. De billigste blokke at købe er dem i beton. De koster en del mindre end dem i plastik.

Græsarmeringsblokke i beton kræver dog, at du graver ud til dem, mens du kan lægge blokkene i plastik direkte oven på en eksisterende græsplæne. Der skal derfor bruges langt mindre arbejdstid på at lægge græsarmering i plastik. Derfor vil beton typisk i den sidste ende være dyrere end plastik på trods af den lavere pris på selve blokkene.

Her kan du bruge græsarmering

Det mest oplagte er, at du bruger græsarmering på en parkeringsplads, i en indkørsel eller på en sti, som du gerne vil have er grøn, men også gerne vil have kan holde til, at der kører biler på den. Det er sådan, armeringen typisk bliver brugt.

Du kan dog også bruge græsarmering på en række andre områder og mange steder hvor der er risiko for skred. Det kan for eksempel være, hvis du har en have, der skråner, men hvor du stadig ønsker græs. Armeringen kan holde på jorden på en skråning, så plænen bliver ved med at være flot.

Du kan også bruge det på for eksempel en campingplads, hvor der skal holde tunge campingvogne og autocampere. Der er det oplagt at have et holdbart underlag. Det er ikke mindst smart for de campingpladser, der ligger lavt, og hvor der derfor nemt kan samle sig meget vand.

En anden mulighed er, hvis du skal have etableret en sti på din egen grund eller for eksempel ved sommerhuset. Hvis den skal kunne holde til, at du kører på den, dur det ikke med almindeligt græs, da bilen der kan synke i, når det har regnet. En sti med græsarmering giver et naturligt look, samtidig med at du og andre sagtens kan køre på den.

Ovenfor kan du se græsarmering med et let lag muldjord hen over sig. På den måde kan det være et godt underlag for indkørsler.

Sådan lægges græsarmering

Der er to forskellige måder at græsarmering bruges på: Du kan enten lægge det direkte oven på jorden, eller du kan grave ud til det for at armere ubefæstede arealer. Hvilken metode du skal bruge, kommer an på hvilken form for armering du har valgt. Beton skal altid graves ned, mens plastik typisk kan lægges oven på en eksisterende græsplæne. Dog fordelagtigt med et lag muldjord over sig. Det gælder dog ikke for Ecoblokke, der også skal graves ned.

Når du vælger plastik græsarmering, lægger du bare græsarmering direkte oven på den nuværende græsplæne, hvor du gerne vil have etableret for eksempel parkeringsplads. Når du har lagt det ud på underlaget, fylder du hullerne ud med jord og græsfrø. Græsset skal nok komme frem nu.

Med Ecoblokke og beton skal du først grave ud til det. Hvor dybt du skal grave, afhænger af, hvor tunge køretøjer der skal køre på underlaget. Under belægningen skal nemlig kunne være et lag af småsten på 25 cm, hvis der skal køre personbiler og 50 cm, hvis der skal køre lastbiler og andre større køretøjer. Småstenene bør ligge med et fald på 1,5 % for at lede vandet væk fra bygninger. Alternativt er der nogle der siger man kan bruge grus. Det har vi dog ikke selv afprøvet.

Oven på småstenene lægger du et lag af fiberdug og der ovenpå et lag af vasket sand som afretningsgrus. Det skal du også sørge for at give en hældning på 1,5 %. Oven på sandet lægger du græsarmeringen og fylder hullerne op med harpet muld og græsfrø.

Kan jeg selv lægge græsarmering?

Som det fremgår oven for, vil det være forholdsvis nemt for dig at lægge græsarmering i plastik, mens en i beton vil kræve noget mere arbejde, fordi du skal grave ud og rette af. Har du ikke noget imod at gøre det, kan du sagtens lægge armeringen selv.

I det tilfælde er det vigtigt, at du har de rigtige redskaber til det. Dermed kommer arbejdet til at foregå langt nemmere.

Hvilket græs skal jeg bruge til græsarmering?

Fordi græsarmering er så godt til at lede vandet væk, er det vigtigt, at du vælger nogle græsfrø, der er tørketålende. Du har jo ikke lyst til at vande din parkeringsplads i perioder med lidt regn, men vil gerne have flot, grønt græs. Heldigvis findes der mange forskellige typer af græs, og det burde derfor ikke være et problem for dig.

En stor fordel ved at vælge en parkeringsplads med græsarmering er, at du slipper for at luge. Det er ellers et stort problem ved andre former for parkeringspladser, at græs og ukrudt titter frem på steder, hvor det ikke skal. Det problem får du ikke ved at bruge græsarmering.

For at skabe et mere vildt og naturligt look rundt om din græsarmering kan du vælge at plante blomster rundt om. Du kan vælge blandinger af vilde blomster. Det er med til at tiltrække mange forskellige former for insekter, som igen tiltrækker fugle til dine udeområder.